Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26_6_2013

603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100964 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 5
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100981 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100970 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100969 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100967 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100971 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100959 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100975 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100978 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100962 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100968 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100963 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΑΛΛΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100979 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100976 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΕΙ 1

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ

ενοικιαζεται τεσσαρι (3 κρεβατοκαμαρες)107τ.μ με τζακι κ αποθηκη. παλλαντιου 44
τηλ:6978652184

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 17_6_2013 ΤΡΙΠΟΛΗ

603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100976 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100964 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 5
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100980 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100963 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΑΛΛΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100962 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100968 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100978 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100973 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100975 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100959 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100956 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100969 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100967 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100971 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100970 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100979 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1

144 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης


 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
150
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
154
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ -ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)
8ΜΗΝΕΣ
2
155
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
8ΜΗΝΕΣ
64
156
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
35
158
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
13
159
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8ΜΗΝΕΣ
1
160
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
(ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -
ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ-
ΚΟΛΛΗΤΕΣ
8ΜΗΝΕΣ
2
164
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
8ΜΗΝΕΣ
19
167
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δ.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
8ΜΗΝΕΣ
3
168
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
8ΜΗΝΕΣ
2
171
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΔΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
8 ΜΗΝΕΣ
1

 

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
172
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
(ΔΛΚΜ)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΚΛΑΡΚ))
8ΜΗΝΕΣ
1

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα α: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). αιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια :

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.